Bảng giá phí vận chuyển, phí thu tiền hộ, chính sách chiết khấu dịch vụ vận chuyển

Vận chuyển


BẢNG GIÁ VIETTEL POST
GIAO NHANH GIAO CHẬM
Khoảng Khối Lượng ( Gram) Nội thành HN/ HCM Liên tỉnh Toàn Quốc
Nội thành Ngoại thành < 100 km 100 - 300 km > 300 km
0 - 100 18.000 25.000  11.800 12.500 14.000 8.000
101 - 250 16.500 18.200 23.000 11.000
251 - 500 23.900 25.300 29.000 14.000
501 - 1000 33.200 34.000 43.700 21.000
1001 - 1500 (Miễn phí phí COD) (Miễn phí phí COD) 40.000 41.800 56.400 27.500
1501 - 2000 48.400 51.700 68.500 34.000
2001 - 3000   38.600   38.600
Mỗi 500 Gram tiếp theo 5.000 5.000 3.500 4.300 8.500 3.000 -> 7.000
Thời gian toàn trình Qua ngày Qua ngày 24 - 48h 48 - 60h 48 - 60h 6 - 8 ngày
Bảng giá chưa bao gồm phụ phí xăng dầu, phụ phí tuyến huyện và VAT 10%


BẢNG GIÁ GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Khoảng Khối Lượng ( Gram) Nội thành HN/ HCM  Nội thành ĐN Nội vùng HN <=> HCM <=> ĐN Liên vùng
0 - 500 18.000 20.000 30.000 30.000 35.000
501 - 1000 35.000 40.000 45.000
1001 - 1500 40.000 50.000 55.000
1501 - 2000 45.000 60.000 65.000
2001 - 3000 50.000 70.000 75.000
Mỗi 500 Gram tiếp theo Không hỗ trợ 5.000 10.000 10.000
Thời gian toàn trình 12h 1-2 ngày   2-3 ngày
Bảng giá đã bao gồm VAT 10%


BẢNG GIÁ GIAO HÀNG NHANH
GIAO NHANH GIAO CHẬM
Khoảng Khối Lượng ( Gram ) Nội thành Nội vùng Liên vùng (*) Liên vùng Liên vùng
0 - 500 15.000 32.000 40.000 44.000 40.000
501 - 1000     
1000 - 3000        
Mỗi 500 Gram tiếp theo 3.000 3.000 13.000 13.000 7.000
Thời gian toàn trình Qua ngày 2 ngày 2 ngày 3 ngày 6 ngày
Liên vùng (*) : Hà Nội <=> Đà Nẵng, Đà Nẵng <=> Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh <=> Hà Nội  
Bảng giá chưa bao gồm VAT 10%

Bảng giá phí vận chuyển, phí thu tiền hộ, chính sách chiết khấu dịch vụ vận chuyển

BẢNG GIÁ BƯU ĐIỆN VN POST
GIAO NHANH ( EMS ) GIAO CHẬM
Khoảng Khối Lượng ( Gram) Nội thành Cùng vùng  Vùng 2 Khác vùng Liên tỉnh
Đà nẵng HN / HCM
0 - 100 8.000 12.500 13.500 13.500 14.000 6.000
101 - 250 10.000 16.500 20.000 21.500 22.500 7.000
251 - 500 12.500 23.500 26.500 28.000 29.500 9.500
501 - 1000 15.000 33.000 38.500 40.500 43.500 14.500
1001 - 1500 18.000 40.000 49.500 52.500 55.500 18.500
1501 - 2000 21.000 48.500 59.500 63.500 67.500 23.500
2001 - 5000           35.500
Mỗi 500 Gram tiếp theo 1.600 3.800 8.500 8.500 9.500 5.000
Thời gian toàn trình Qua ngày 24 - 48h 24 - 48h 24 - 48h 48 -72h 7 - 9 ngày
Bảng giá chưa bao gồm phụ phí xăng dầu, phụ phí vùng xa, VAT 10%


DỊCH VỤ PHỤ
Hãng vận chuyển  Viettel  GHN Bưu điện - VN Post GHTK
Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) trong nước COD tại trung tâm = 0.88% COD, tối thiếu là 16.500 Miễn phí Từ 0 - 280.000 : 13.000 Miễn phí
COD tại huyện xã = 1.43%COD, tối thiểu là 22.000 Miễn phí Từ 280.000 - 580.000 : 15.000
  Miễn phí Từ 580.000 - 1.000.000 : 17.000
COD tại nội thành  HN / HCM : Miễn phí   Trên 1 triệu : 1,2%* số tiền nhờ thu, thấp nhất là 18.000
Dịch vụ chuyển hoàn 50% cước gửi 50% cước gửi 50% cước gửi

- Nội thành HN, HCM: Miễn phí

- Liên tỉnh: 50% cước gửi

Dịch vụ đóng gói  20.000Đ cho 1 bưu gửi dưới 5kg Không yêu cầu  Thỏa thuận Không yêu cầu 
Giao lại lần 2 Có hỗ trợ Có hỗ trợ  Có hỗ trợ Có hỗ trợ
Phí giao lại lần 3/ chuyển tiếp   11.000 VNĐ    
Phí thay đổi địa chỉ phát   Miễn phí thay đổi cùng 1 quận