การตั้งค่า Webhook

เข้า Page manager.line.biz

ไปที่หน้าการจัดการบัญชี -> คลิก Settting.

เลือก Messaging API click Enable message API.

กรอกข้อมูลที่จำเป็น. คุณสามารถข้าม Privacy Policy & Term of use. คลิก OK.

คัดลอก https://webhook.shopf1.net/line และวางลงใน Webhook URL. คลิก Save

เลือก Response Setting -> คลิก Response mode: Bot & Webhooks: Enabled