Bảo mật thông tin


ShopF1 biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy ShopF1 cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng ShopF1.

Bảo mật thông tin mô tả cách thức ShopF1 thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng ShopF1 sử dụng dịch vụ của ShopF1. Người dùng ShopF1 đồng ý sử dụng dịch vụ của ShopF1 có nghĩa là Người dùng ShopF1 hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Bảo mật thông tin này. ShopF1 có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của ShopF1, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Người dùng ShopF1 tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng ShopF1 chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

1. Thông tin ShopF1 cần Người dùng ShopF1 cung cấp

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên các sản phẩm phần mềm của ShopF1, Người dùng ShopF1 cần phải đăng ký tài khoản và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin ShopF1 cần Người dùng ShopF1 cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về Người dùng ShopF1:

 • Tên shop
 • Họ tên
 • Email
 • Email, số điện thoại di động/ số điện thoại bàn
 • Số lượng người dùng, số trang

Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp cho ShopF1 sẽ được lưu giữ trên hệ thống của ShopF1.

2. ShopF1 bảo vệ và lưu giữ thông tin cá nhân của Người dùng ShopF1 như thế nào?

ShopF1 lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng ShopF1 trên máy chủ, ShopF1 bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. ShopF1 thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và ShopF1 chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống ShopF1.

3. Thông tin của Người dùng ShopF1 sẽ được lưu giữ tại hệ thống của ShopF1 khi nào?

Thông tin của Người dùng ShopF1 sẽ được ShopF1 lưu lại trên hệ thống của ShopF1 trong các trường hợp thường gặp sau:

 • (a) Khi Người dùng ShopF1 mở một tài khoản với ShopF1.
 • (b) Khi Người dùng ShopF1 ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với ShopF1, hoặc khi bạn sử dụng dịch vụ của ShopF1.
 • (c) Khi Người dùng ShopF1 tương tác với ShopF1, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.
 • (d) Khi Người dùng ShopF1 gửi ShopF1 phản hồi hoặc khiếu nại.
 • (g) Khi Người dùng ShopF1 cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho ShopF1 vì bất kỳ lý do nào.
 • (h) Các trường hợp khác mà ShopF1 thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thông tin của Người dùng ShopF1 được lưu giữ để làm gì?

Mục tiêu của ShopF1 là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, ShopF1 lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng ShopF1 nhằm:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng ShopF1
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website ShopF1/ Ứng dụng ShopF1
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của ShopF1
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng ShopF1 cung cấp với bên thứ ba
 • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và ShopF1 sẽ có thông báo cho Người sử dụng ShopF1 trong từng trường hợp cụ thể.

Khi sử dụng Website ShopF1/Ứng dụng ShopF1, Người dùng ShopF1 hiểu và chấp nhận rằng ShopF1 có quyền truy cập vào dữ liệu trên tài khoản của Người dùng ShopF1.

Tất cả các truy cập này chỉ được ShopF1 thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng ShopF1.

Khi Người dùng ShopF1 đã cấp quyền cho ShopF1, điều này được tất cả các bên thừa nhận rằng Người dùng ShopF1 sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này.

ShopF1 cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Người dùng ShopF1 khi sử dụng các phần mềm, ứng dụng của ShopF1 và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của Người dùng ShopF1 hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. ShopF1 chỉ thay đổi thông tin của Người dùng ShopF1 trên Website ShopF1/Ứng dụng ShopF1 khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Người dùng ShopF1.

5. Người dùng ShopF1 cần làm gì để bảo mật thông tin?

Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, Người dùng ShopF1 là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản của mình. Người dùng ShopF1 có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu ShopF1 thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với ShopF1. ShopF1 sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng ShopF1 khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. ShopF1 chỉ hỗ trợ Người dùng ShopF1 thông qua tài khoản được Người dùng ShopF1 chủ động cung cấp cho ShopF1. Người dùng ShopF1 ngay lập tức thông báo cho ShopF1 khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp tài khoản để được hỗ trợ.

Người dùng ShopF1 phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các tin nhắn được gửi đi từ tài khoản của mình.

ShopF1 sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào tài khoản của Người dùng ShopF1 do sự bất cẩn từ phía Người dùng ShopF1.

6. Những người hoặc tổ chức được phép tiếp cận thông tin Người dùng ShopF1

ShopF1 cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng ShopF1 cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng ShopF1 trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đó Người dùng ShopF1 đã công khai
 • ShopF1 được Người dùng ShopF1 đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà Người dùng ShopF1 ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu ShopF1 cung cấp thông tin cá nhân của
 • Người dùng ShopF1, việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu ShopF1 tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
 • Cho các bên thứ ba khác mà ShopF1 có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên ShopF1 hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến ShopF1 mà Người dùng ShopF1 cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của ShopF1.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng ShopF1 luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi ShopF1 hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

7. Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng ShopF1 vui lòng nào gửi về ShopF1 theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ: [email protected], hoặc gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng: 0982.442.109, hoặc liên hệ trực tiếp:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ IDO

Địa chỉ trụ sở:28C Vạn Bảo, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Văn phòng: số 2 ngõ 174 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Số điện thoại: 0939.556.336

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, ShopF1 sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng ShopF1, trường hợp cần thiết, ShopF1 có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. ShopF1 sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng ShopF1 trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.