Messaging Flow Automation

Messaging Flow Automation

Nhắn tin đa kênh

Cho phép tạo chiến dịch gửi nhiều tin nhắn cùng lúc qua các kênh mạng xã hội (Facebook/ Zalo/ Line/ Insta/ Email/ Sms).  Dẫn dắt khách hàng qua nhiều nền tảng mạng xã hội để thuận tiện và cá nhân hoá cho việc chăm sóc

Broad cast Message (nhắn tin hàng loạt):

- nhắn tin hàng loạt tới khách hàng cũ trên Facebook
- nhắn tin tới danh sách KH có sđt trên Zalo
- nhắn tin tới danh sách KH có sđt trên Line

Nhắn tin Viral

Tạo mini game để chia sẻ thông tin về sản phẩm/ chương trình khuyến mại

Email Marketing Automation

Email Marketing Automation

Cho phép gửi nhiều email có nội dung khác nhau, lần lượt tới khách hàng tuỳ theo hành động quan tâm của khách (mở ra xem, click vào link, kéo xem tới đâu...)

Chatbot AI

Chatbot AI

Tự động trả lời khách hàng theo kịch bản lập sẵn trên các kênh mạng xã hội (Facebook/ Instgram/ Zalo/ Line)

Camera AI

Camera AI

Cho phép khách checkin tự động, tự động nhận biết khách. Tạo cho khách trải nghiệm chăm sóc cao cấp khi được nhận diện

 

Voice IP

Voice IP

Cho phép nhiều nhân viên cùng tiếp nhận cuộc gọi hoặc gọi đi qua 1 đầu số tổng đài. Lưu lại lịch sử cuộc gọi với từng khách

Brand SMS

Brand SMS 

Gửi hàng loạt tin nhắn có gắn thương hiệu doanh nghiệp tới khách hàng qua SMS