Điều khoản sử dụng


PHẦN I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

a) Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân:

 • Tên: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ IDO
 • Địa chỉ trụ sở: 28C Vạn Bảo, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
 • Văn phòng: số 2 ngõ 174 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

b) Số điện thoại, địa chỉ email:

2. ĐỊNH NGHĨA

“Dịch vụ” – Dịch vụ cung cấp Phần mềm quản lý bán hàng ShopF1 chạy dưới tên miền shopf1.net và trên Ứng dụng ShopF1

“Ứng dụng ShopF1” – Ứng dụng ShopF1 trên hệ điều hành iOS và Android phiên bản chính thức được tải trực tiếp từ Google Play hoặc App Store

“Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ shopf1.net

“Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website, Ứng dụng

“Chủ Shop” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản Chủ Shop; hoặc người truy cập tài khoản cửa hàng bằng tài khoản Chủ Shop.

“Shop” – Tên Shop sẽ được tự động đặt theo tên của Chủ Shop hoặc Chủ Shop có thể tự chỉnh sửa

“Tài khoản Chủ Shop” – Tài khoản Chủ Shop được tạo ra đầu tiên khi Chủ Shop đăng ký Shop Người dùng ShopF1 trên Website ShopF1

“Người dùng ShopF1” – Là Người đăng kí, tạo tài khoản, sử dụng phần mềm của ShopF1 trên Website ShopF1 và được ShopF1 chấp nhận sự đăng ký đó như: Chủ Shop hoặc các nhân viên của Shop được chủ Shop cấp cho tài khoản truy cập vào Shop; những người truy cập, tìm hiểu thông tin trên website shopf1.net

“ShopF1” – Phần mềm quản lý bán hàng ShopF1 được phát triển bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử IDO

"Bên thứ ba" - Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng của Người dùng ShopF1 hoặc của ShopF1

“Dữ liệu Shop” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên Shop được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ Shop thiết lập.

“Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên ShopF1

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng sản phẩm của ShopF1, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của ShopF1 dưới tên miền chính thức là shopf1.net và ứng dụng ShopF1 trên hệ điều hành Android và iOS. ShopF1 sẽ duy trì trang thông tin điện tử shopf1.net như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng ShopF1.

ShopF1 có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng ShopF1 có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website ShopF1/Ứng dụng ShopF1. Nếu Người dùng ShopF1 tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng ShopF1 chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật. 

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng ShopF1 đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng ShopF1, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của ShopF1.

4. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG 

Việc Người dùng ShopF1 lựa chọn sử dụng các Website ShopF1/Ứng dụng ShopF1 đồng nghĩa với việc Người dùng ShopF1 chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website ShopF1/Ứng dụng ShopF1.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của ShopF1 thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng ShopF1 tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

Người dùng ShopF1 phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

5. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

ShopF1 cung cấp phần mềm ứng dụng với các tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng cho Người dùng ShopF1, vì vậy ShopF1 không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng ShopF1 như: Khách hàng của Người dùng ShopF1, hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà Người dùng ShopF1 đang kinh doanh…cũng như ShopF1 không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người dùng ShopF1 hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng ShopF1.

Người dùng ShopF1 phải nhận thức và phải chấp nhận rằng Người dùng ShopF1 có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ của ShopF1 vào công việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người dùng ShopF1 không được sử dụng dịch vụ của ShopF1 để thực hiện các hành động có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của của ShopF1, cộng đồng hay quyền lợi của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, ví dụ như: Tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và hoặc gửi các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh....

ShopF1 có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập ứng dụng của Người dùng ShopF1 vào hệ thống dịch vụ của ShopF1 khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng ShopF1 có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về ShopF1 phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng ShopF1 hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng ShopF1 khi sử dụng Website ShopF1/Ứng dụng ShopF1 mà ShopF1 nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của ShopF1, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng ứng dụng, ShopF1 có quyền yêu cầu Người dùng ShopF1 cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, ShopF1có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho ShopF1 cũng như cộng đồng.

6. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

ShopF1 có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng ShopF1 trong các trường hợp sau:

a) Người dùng ShopF1 sử dụng phần mềm Website ShopF1/ Ứng dụng ShopF1 vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam

b) Người dùng ShopF1 gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

c) Người dùng ShopF1 lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

d) Người dùng ShopF1 sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

e) Người dùng ShopF1 không chịu hợp tác cùng ShopF1 và các nhân viên của ShopF1 khi xử lý lỗi gặp phải trong quá trình sử dụng trên phần mềm Website ShopF1/ Ứng dụng ShopF1

f) Người dùng ShopF1 không thanh toán các chi phí đúng hạn.

g) Người dùng ShopF1 có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của ShopF1 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

h) Trường hợp nêu tại Mục 5 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.

i) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

7. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website ShopF1/Ứng dụng ShopF1 thuộc bản quyền của Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử IDO

Do đó, tất cả nội dung tại Website shopf1.net, tại Ứng dụng ShopF1 đều thuộc sở hữu của ShopF1. ShopF1 cho phép Người dùng ShopF1 xem, tải về và in những nội dung sau:

 • Nội dung đã được ShopF1 công khai trên Website, Ứng dụng ShopF1
 • Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người dùng ShopF1

Khi sử dụng các thông tin tại Website ShopF1/Ứng dụng ShopF1, Người dùng ShopF1 cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận. 

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng ShopF1 không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website ShopF1/Ứng dụng ShopF1 mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của ShopF1. Người dùng ShopF1 có thể liên hệ địa chỉ: [email protected] để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các Nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi ShopF1, Người dùng ShopF1 phải bảo đảm là việc Người dùng ShopF1 sử dụng thông tin có được từ Website ShopF1/Ứng dụng ShopF1 của Người dùng ShopF1 không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ shopf1.net hoặc nguồn từ Ứng dụng của ShopF1.

8. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG SHOPF1

Vui lòng xem Chính sách bảo mật của ShopF1 tại địa chỉ: https://shopf1.net/

9. DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Website ShopF1/Ứng dụng ShopF1 đã/đang và sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của ứng dụng, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển…)

Khi Người dùng ShopF1 sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp trên hệ thống phần mềm như dịch vụ giao hàng Giaohangtietkiem, Viettel post, Giao Hàng Nhanh, dịch vụ thanh toán: VNpay ,... có nghĩa là Người dùng ShopF1 đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ. 

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng ShopF1 hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Website ShopF1/Ứng dụng ShopF1 chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng ShopF1 đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng ShopF1 được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

10. XỬ LÝ SỰ CỐ

Người dùng ShopF1 có trách nhiệm thông báo ngay ShopF1 khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với ShopF1 để ShopF1 có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng ShopF1. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng ShopF1 có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng ShopF1 hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, ShopF1 luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên ShopF1 sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng ShopF1.

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, ShopF1 không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng ShopF1 trên phần mềm, ứng dụng của người dùng ShopF1. Đồng thời, ShopF1 không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng ShopF1 và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ShopF1 sau khi ShopF1 đã bàn giao cho Người dùng ShopF1.

ShopF1 chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website ShopF1/Ứng dụng ShopF1; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng ShopF1 hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng ShopF1 vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của ShopF1.

Như một điều kiện khi sử dụng Website, Ứng dụng này, Người dùng ShopF1 đồng ý rằng ShopF1, nhân viên, đại lý của ShopF1 sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website ShopF1/Ứng dụng ShopF1 hay sử dụng các Dịch vụ khác của ShopF1.

ShopF1 cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba có liên kết với Website ShopF1/Ứng dụng ShopF1. Ngoài ra, Người dùng ShopF1 cũng hiểu rằng, ShopF1 không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng ShopF có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba. ShopF1 khuyến nghị Người dùng ShopF1 nên tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. ShopF1 không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người dùng ShopF1 sau khi sử dụng dịch vụ.

14. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website ShopF1/Ứng dụng ShopF1 được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. ShopF1 sẽ không bảo đảm rằng Website /Ứng dụng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, ShopF1 và các nhân viên của ShopF1 sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của ShopF1 luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. ShopF1 cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

15. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người dùng ShopF1 có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của ShopF1. Tuy nhiên, ShopF1 có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng ShopF1 bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được ShopF1 gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Người dùng ShopF1 đăng ký tài khoản thành công.

16. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng ShopF1 vui lòng nào gửi về ShopF1 theo các phương thức sau: 

 • Gửi email tới địa chỉ: [email protected] 
 • Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 0982.442.109 
 • Hoặc liên hệ trực tiếp:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ IDO

Địa chỉ trụ sở: 28C Vạn Bảo, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Văn phòng: số 2 ngõ 174 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Số điện thoại: 0939.556.336

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, ShopF1 sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng ShopF1, trường hợp cần thiết, ShopF1 có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. ShopF1 sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng ShopF1 trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và ShopF1, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.

PHẦN II. SỬ DỤNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TÍCH HỢP

I. ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi ngữ cảnh của Điều khoản này quy định khác, các từ và thuật ngữ sau đây tại Điều khoản này sẽ có nghĩa như sau:

 • Đối tác vận chuyển (dưới đây được gọi là “ĐTVC”): Là tổ chức đã được cấp phép cung cấp dịch vụ bưu chính và/hoặc vận chuyển Bưu gửi theo quy định của Luật Bưu chính, và đã ký kết hợp đồng hợp tác với ShopF1.
 • Dịch vụ: Dịch vụ vận chuyển tích hợp của ĐTVC được tích hợp trên hệ thống của ShopF1.
 • Người dùng ShopF1: Là Người dùng sản phẩm phần mềm của ShopF1 có sử dụng dịch vụ vận chuyển của ĐTVC (được tích hợp trên hệ thống của ShopF1).
 • Người nhận: Là người nhận Đơn hàng được Người dùng ShopF1 gửi qua mạng lưới vận chuyển của ĐTVC.
 • Hàng hóa: Là các sản phẩm, vật phẩm .... được vận chuyển theo yêu cầu của Người dùng ShopF1, không bao gồm các sản phẩm, vật phẩm … bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh/vận chuyển theo quy định của pháp luật.
 • Đơn hàng: Là một kiện chứa hàng hóa được Người dùng ShopF1 bàn giao cho ĐTVC để thực hiện dịch vụ bưu chính.
 • Các bên: là Người dùng ShopF1, ĐTVC và ShopF1.
 • Hợp đồng hợp tác (dưới đây được gọi là “Hợp đồng”): Là hợp đồng và các phụ lục cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ vận chuyển do ShopF1 và ĐTVC lập và ký kết, hoặc do Người dùng ShopF1 và ĐTVC lập và ký kết.

2. DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TÍCH HỢP CỦA ĐTVC 

Hệ thống ShopF1 là hệ thống mở có khả năng kết nối mạnh mẽ với hệ thống của các ĐTVC vận chuyển, bằng việc tạo các truy vấn HTTP tới đường dẫn API (Application Programming Interface). Việc kết nối như vậy giúp tích hợp dịch vụ vận chuyển của ĐTVC trên hệ thống của ShopF1, cho phép Người dùng ShopF1 chọn dịch vụ của ĐTVC và đẩy các Bưu gửi sang cho ĐTVC trực tiếp thông qua cổng kết nối.

Lợi ích của dịch vụ vận chuyển tích hợp trên hệ thống ShopF1: Thúc đẩy quá trình tự động, giảm thao tác cũng như quản lý trên hệ thống riêng của ShopF1 và ĐTVC. Từ đó, Người dùng ShopF1 được cập nhật luôn thông tin về trạng thái vận chuyển và đối soát của Bưu gửi ngay trên hệ thống của ShopF1.

3. QUY TRÌNH ĐẨY ĐƠN

 • Bước 1: Người dùng ShopF1 truy cập vào màn hình Tạo đơn. Điền các mục Thông tin đặt hàng > Chọn sản phẩm > Chọn hình thức giao hàng > Chọn dịch vụ vận chuyển phù hợp nhất
 • Bước 2: Hoàn thiện thông tin giao hàng sang đơn vị vận chuyển đã chọn ở bước 1. Click Tạo và duyệt > Xác nhận đơn > Gửi và giao hàng.

Ngoài ra, Người dùng ShopF1 có thể truy cập Trang chủ > Đơn hàng > Thêm mới đơn hàng > Tại Thông tin khách hàng và Thông tin đơn hàng Người dùng ShopF1 hoàn thiện thông tin như bước 1 và 2 ở trên.

Người dùng ShopF1 khi đẩy đơn sang ĐTVC qua cổng kết nối của ShopF1 có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ về Bưu gửi theo yêu cầu của hệ thống và quy định của ĐTVC tại từng thời điểm.

Chi tiết quy định thời gian giao – lấy hàng tham khảo tại website chính thức của các ĐTVC: Giaohangtietkiem, Viettelpost, Giao hàng nhanh.

4. QUY ĐỊNH HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

Người dùng ShopF1 phải đảm bảo tất cả Đơn hàng được vận chuyển bởi ĐTVC tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam và quy định cụ thể của ĐTVC về hàng cấm vận chuyển, hạn chế vận chuyển/vận chuyển có điều kiện và hàng cấm bay. Nếu không, ShopF1 sẽ không chịu trách nhiệm khi hàng hóa bị thu giữ, tiêu hủy, không được vận chuyển hoặc vận chuyển chậm. Người dùng ShopF1 sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù cho ShopF1/ĐTVC và trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam khi gửi hàng vi phạm Quy Định này và Pháp luật Việt Nam.

Quy định hàng hóa cụ thể của từng ĐTVC tham khảo tại website của các ĐTVC:

Giaohangtietkiem, Viettelpost, Giao hàng nhanh.

5. QUY ĐỊNH ĐÓNG GÓI 

Người dùng ShopF1 phải tuân thủ quy định đóng gói được ĐTVC đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ Người dùng ShopF1 tới Người nhận. Đóng gói đúng quy cách giúp bảo vệ hàng hóa, giảm tình trạng trả hàng, tiết kiệm chi phí cho Người dùng ShopF1. Khi có sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển, quy định đóng gói hàng hóa dùng làm căn cứ quy chiếu trách nhiệm giữa Người dùng ShopF1 - Đối tác vận chuyển - Người nhận.

Quy định đóng gói cụ thể của từng ĐTVC mà Người dùng ShopF1 đã ký hợp đồng vận chuyển như: Giaohangtietkiem, Viettelpost, Giao hàng nhanh.

6. QUY ĐỊNH KHIẾU NẠI HÀNG HÓA VÀ VẬN ĐƠN

Các vấn đề liên quan đến vận chuyển Đơn hàng, Người dùng ShopF1 liên lạc trực tiếp tới bộ phận liên quan của ĐTVC.

Thời hạn khiếu nại, cách thức và quy trình khiếu nại cụ thể của từng ĐTVC: Giaohangtietkiem, Viettelpost, Giao hàng nhanh.

7. BỒI THƯỜNG

Việc Bưu kiện bị thất lạc hay hư hỏng sẽ được ĐTVC trực tiếp xác thực, thẩm định, phản hồi mức độ bồi thường và tiến hành bồi thường (nếu có).

Chính sách bồi thường cụ thể của từng ĐTVC: Giaohangtietkiem, Viettelpost, Giao hàng nhanh.

8. TRÁCH NHIỆM CỦA SHOPF1

a) Đảm bảo việc tích hợp với các ĐTVC chạy ổn định, thông tin đơn hàng của Người dùng ShopF1 được đẩy sang ĐTVC một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời.

b) Kết hợp với ĐTVC hỗ trợ Người dùng ShopF1 trong trường hợp đẩy đơn sang ĐTVC gặp vấn đề xảy ra do lỗi kỹ thuật từ các bên.

c) Đảm bảo bí mật thông tin, an toàn với Đơn hàng trong suốt quá trình Người dùng ShopF1 sử dụng Dịch vụ.

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên website chính thức của ShopF1. ShopF1 bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp với hoạt động thực tế hoặc/và phù hợp với quy định của pháp luật bằng cách đăng tải nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung lên website chính thức. Người dùng ShopF1 tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung được đăng tải, đồng nghĩa với việc đồng ý tuân thủ các nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung đó.

Mọi Người dùng ShopF1 cam kết tuân thủ tất cả các nội dung của Điều khoản sử dụng dịch vụ vận chuyển tích hợp của ĐTVC.

Mọi thắc mắc liên quan đến các nội dung trên, xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử IDO

Địa chỉ: 28C Vạn Bảo, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 0982.442.109

Email: [email protected]