การรักษาความปลอดภัยในข้อมูล


ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

ShopF1 ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคล ShopF1 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามสูงสุดในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ShopF1

เอกสารความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศนี้อธิบาย วิธีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ShopF1 เมื่อผู้ใช้งาน ShopF1 ใช้ประโยชน์จากการบริการของ ShopF1 หากผู้ใช้งาน ShopF1 ตกลงใช้บริการของ ShopF1 หมายความว่าผู้ใช้งานยินยอมอย่างสมบูรณ์ในรายละเอียดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เมื่อใดที่ ShopF1 แก้ไขรายละเอียดของนโยบายความปลอดภัย ShopF1 จะแจ้งการแก้ไขนโยบายให้ผู้ใช้งานทราบในระบบ ShopF1 โดยการแก้ไขนโยบายจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการอัพโหลดนโยบายใหม่ หากผู้ใช้งาน ShopF1 ยินยอมใช้บริการอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการแจ้งการแก้ไขนโยบายแล้ว ShopF1 จะถือว่าผู้ใช้งาน ShopF1 ยอมรับข้อตกลงการใช้งานที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด

1. ข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องจัดเตรียมให้กับ ShopF1

เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบจากซอฟท์แวร์ของ ShopF1 ผู้ใช้งาน ShopF1 จำเป็นต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและระบุข้อมูลส่วนตัวของตนเอง ShopF1 กำหนดให้ผู้ใช้งาน ShopF1 จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น ข้อมูล ดังต่อไปนี้:

 • · ร้านค้า
 • · ชื่อและนามสกุล
 • · อีเมล
 • · อีเมล, เบอร์โทรศัพท์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
 • · จำนวนผู้ใช้งาน, จำนวนเพจ

ข้อมูลการใช้งานทั้งหมดที่ผู้ใช้งานมอบให้กับ ShopF1 จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ ShopF1

2. ShopF1 จัดเก็บและป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างไร?

ShopF1 จัดเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ShopF1 ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ โดย ShopF1 มีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเครื่องป้องกันทางกายภาพและระบบอิเล็กทรอนิกส์ อันประกอบไปด้วย: Firewall, การเข้ารหัสข้อมูลและขั้นตอนการประมวลผลตามกฎหมายการรักษาความปลอดภัยข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางกายภาพ และ การจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่ง ShopF1 อนุญาตให้เฉพาะพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานบนระบบ ShopF1 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้น

3. ShopF1 จะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานไว้บนเซิร์ฟเวอร์ในกรณีใดบ้าง?

การจัดเก็บและป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานShopF1

 • ○ (a) เมื่อผู้ใช้งาน ShopF1 เปิดบัญชีกับ ShopF1
 • ○ (b) เมื่อผู้ใช้งาน ShopF1 เซ็นสัญญายินยอมหรือจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับ ShopF1 หรือเมื่อคุณใช้บริการของ ShopF1
 • ○ (c) เมื่อผู้ใช้งาน ShopF1 ติดต่อกับ ShopF1 อย่างเช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (สามารถบันทึกการสนทนา), จดหมาย, โทรสาร, เข้ามาพบที่สำนักงาน, เครือข่ายโซเชียลและอีเมล
 • ○ (d) เมื่อผู้ใช้งาน ShopF1 ส่งการตอบรับหรือการร้องเรียนไปยัง ShopF1
 • ○ (e) เมื่อผู้ใช้งาน ShopF1 จัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้กับ ShopF1 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม
 • ○ (f) กรณีอื่น ๆ ที่ ShopF1 เห็นว่าจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย

4. ทำไมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ShopF1 ต้องได้รับการจัดเก็บ?

เป้าหมายของ ShopF1 คือการอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานการบริการเพื่อสร้างแบรนด์และส่งเสริมการขาย, เพิ่มขยายธุรกิจออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ, ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา ดังนั้น ShopF1 จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ShopF1 เพื่อ:

 • · จัดเตรียมข้อมูล, การบริการและการรองรับส่วนบุคคลจากผู้ใช้งาน ShopF1
 • · รับมือกับข้อพิพาทและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ShopF1/แอพพลิเคชั่น ShopF1
 • · ป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามที่กล่าวไว้ในข้อกำหนด
 • · ประเมินและพัฒนาการบริการของ ShopF1
 • · การเปรียบเทียบ: เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำของข้อมูล ShopF1 และบุคคลที่สาม

วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายและในกรณีเฉพาะ ShopF1 จะแจ้งให้กับบุคคลที่ใช้ ShopF1 ทราบ

ในขณะใช้เว็บไซต์ ShopF1/ แอพพลิเคชั่น ShopF1, ผู้ใช้งาน ShopF1 รับทราบและยอมรับว่า ShopF1 สามารถเข้าถึงข้อมูลในชื่อบัญชีของผู้ใช้งาน ShopF1

ShopF1 จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อได้รับการอนุญาตจากผู้ใช้งาน ShopF1 เท่านั้น

เมื่อผู้ใช้งาน ShopF1 มีความชำนาญในการใช้งานแอพพลิเคชั่น จะมีการรับทราบจากทุกฝ่าย โดยผู้ใช้งาน ShopF1 จะไม่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการเข้าถึงนี้

ShopF1 มีความมุ่งมั่นในการเก็บข้อมูล ShopF1 ทั้งหมดในขณะที่ใช้ซอฟท์แวร์ (แอพพลิเคชั่น ShopF1) ShopF1 จะไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สามยกเว้นว่าได้รับการอนุมัติจากผู้ใช้งาน ShopF1 หรือได้รับคำขอจากหน่วยงานรัฐหรือผู้มีอำนาจทางกฎหมาย ShopF1 จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล ShopF1 บนเว็บไซต์ ShopF1/แอพพลิเคชั่น ShopF1 เมื่อได้รับการยืนยันการร้องขอจากผู้ใช้งาน ShopF1 เท่านั้น

5. ผู้ใช้งาน ShopF1 ต้องดำเนินการอะไรเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลนี้?

เมื่อการจัดส่งสินค้าหรือบริการเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้งาน ShopF1 ถือว่าเป็นเจ้าของข้อมูลระบุตัวตน ผู้ใช้งาน ShopF1 สามารถจัดการข้อมูลระบุตัวตนของตน, จัดการชื่อบัญชีหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้เท่านั้น ผู้ใช้งาน ShopF1 สามารถเข้าถึงบัญชีของตนเองเพื่อแก้ไขข้อมูลและสามารถขอให้ ShopF1 ตรวจสอบ, อัพเดท, แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวที่เคยลงทะเบียนไว้กับ ShopF1 ซึ่ง ShopF1 จะตรวจสอบ, อัพเดท, แก้ไข, ลบข้อมูลส่วนบุคคลของ ShopF1 เมื่อจำเป็นหรือจัดเตรียมเครื่องมือให้ผู้ใช้เพื่อตรวจดสอบและแก้ไขข้อมมูลส่วนบุคคล ShopF1 จะให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ใช้งาน ShopF1 ผ่านบัญชีผู้ใช้งาน ShopF1 ที่ active อยู่ใน ShopF1 เท่านั้น

ผู้ใช้งาน ShopF1 จะต้องแจ้งให้ ShopF1 ทราบถึงทันทีเมื่อพบว่ามีการเข้าถึงบัญชีของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเกิดช่องโหว่ในการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการสูญเสีย, บัญชีที่ถูกขโมยจะได้รับการช่วยเหลือ

ผู้ใช้งาน ShopF1 จะมีหน้าที่รับผิดชอบเนื้อหาของข้อความที่ส่งจากชื่อบัญชีของตนเอง

ShopF1 ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการบุกรุกเข้าระบบ

6. บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งาน ShopF1

ShopF1 มีความมุ่งมั่นที่จะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ShopF1 ให้กับบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม บุคคลหรือองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ShopF1 ในบางกรณีดังต่อไปนี้:

 • · ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะจาก ShopF1
 • · ShopF1 ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งาน ShopF1 เพื่อเปิดเผยข้อมูลนี้
 • · บุคคลที่สามที่ผู้ใช้งาน ShopF1 ได้มอบหมายอำนาจหรือยอมให้ ShopF1 จัดเตรียมข้อมูลส่วนตัวให้
 • · ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจาก ผู้ใช้งาน ShopF1 ให้ใช้ในเอกสารทางกฏหมาย
 • · คำร้องทางกฎหมายหรือจากหน่วยงานราชการหรือถ้า ShopF1 เชื่อว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติตามคำร้องขอทางกฎหมายหรือสอดคล้องกับกฎหมาย

ป้องกันสิทธิ, ผลประโยชน์, ทรัพย์สินและความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่งบนพื้นฐานของความยุติธรรมในการรักษาผลประโยชน์จากทุกฝ่าย

สำหรับบุคคลที่สามอื่นๆ ของ ShopF1 เช่น ผู้ร่วมลงทุน การเชื่อมโยงบริการใน ShopF1 หรือบริการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ ShopF1 ซึ่งผู้ใช้งาน ShopF1 ได้ใช้ประโยชน์จากบริการเหล่านั้น ภายใต้ซอฟท์แวร์ของ ShopF1

นอกเหนือจากนี้แล้ว ShopF1 จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นว่า ShopF1 มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น เช่น เพื่อป้องกันความเสียหายทางการเงินหรือทางร่างกายจากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทางอาญา

7. การร้องเรียน

ผู้ใช้งาน ShopF1 สามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนบริการ โดยการส่งรายละเอียดมายัง ShopF1 ทางอีเมล: [email protected] หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่เบอร์: +669 3663 9235 หรือติดต่อมาที่: บริษัท โซไอเดีย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 9 ซอยจันทน์ 51 แยก 12-3 ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม 10120

ShopF1 อาจจะใช้เวลาในการดำเนินการจัดการคำร้องเรียน โดยขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่องที่ร้องเรียน ShopF1 จะแจ้งผลการร้องเรียนให้ผู้ใช้งานทราบ ในกรณีที่จำเป็น ทาง ShopF1 อาจจะมีการติดต่อกับผู้ร้องเรียนโดยตรง นอกจากนี้ ShopF1 จะดูแลและพยายามแก้ไขปัญหาของผู้ใช้งานโดยเร็วที่สุด ด้วยความเอาใจใส่จากทีมงานของเรา